gazownik Wrocław

Zasoby gazu ziemnego są wystarczające, dostępne i przystępne cenowo w dającej się przewidzieć przyszłości. Gaz ziemny jest paliwem, które ma duże znaczenie pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Globalne wolumeny depozytów są wystarczające do zaspokojenia przewidywanego popytu. Zasoby są zróżnicowane geograficznie. Dostęp jest większy niż kiedykolwiek dzięki postępom w technologii transportu LNG i ewoluującym modelom biznesowym. Na koniec 2016 r. udokumentowane rezerwy wynosiły około 215 bilionów metrów sześciennych (tcm), co odpowiada około 60-letniej produkcji przy obecnych poziomach wydobycia. Globalne zasoby gazu ziemnego szacowane są na blisko 800 tm3, z czego około 45% to gaz niekonwencjonalny, którego złoża są geograficznie bardziej rozległe niż zasoby konwencjonalne.

Najbardziej wyraźnym trendem w ewolucji sprawdzonych światowych zasobów jest rozbieżność między zasobami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi zasobami gazu ziemnego. Dzięki wydobyciu gazu ziemnego możliwa jest praca wielu instalatorów, jak na przykład gazownik Wrocław. Popularność gazu ziemnego wydobywanego z łupków wyraźnie rośnie, podczas gdy konwencjonalna baza zasobów gazu ziemnego powoli się kurczy. Zasoby gazu ziemnego szacowane są na blisko 800 tcm, przy czym gaz niekonwencjonalny stanowi około 45% – jest on również bardziej rozrzucony geograficznie na świecie niż zasoby konwencjonalne.

Sześciu największych światowych producentów gazu ziemnego to (2016):
1. Stany Zjednoczone (749 mld m3)
2. Rosja (579 mld m3)
3. Iran (202 mld m3)
4. Katar (181 mld m3)
5. Kanada (152 mld m3)
6. Chiny (138 mld m3)
Dzięki stabilnemu wydobyciu gazu ziemnego, możliwe jest dostarczanie go do wielu odbiorców w różnych regionach geograficznych. Bardzo popularne stają się również wszelkiego rodzaju usługi, pomagające w dostarczaniu gazu ziemnego do Państwa domów. Instalacje gazowe Wrocław to jedna z nich, gdy wydobyty, na przykład z łupków gaz jest dostarczany w Państwa region.